Pridaj sa k nám

Mnoho detí a mladých žije na ulici. Nemajú domov, možnosť chodiť do školy, nepoznajú pocit bezpečia. Sú chudobní, lebo nemajú nikoho, kto by im venoval svoj láskavý pohľad, svoju pozornosť. Máš v srdci túžbu darovať sa v službe chudobným? Nevieš ako na to? Ak si pripravený vyjsť zo svojho sveta, spoznať novú kultúru a obetovať rok života mladým v núdzi, máme riešenie. Saleziánske misijné DOBROvoľníctvo ťa pozýva k mladým ľuďom, ktorí nepotrebujú nič viac ako tvoj čas, záujem a tvoju radosť. Vydaj sa s nami na DOBROdružnú cestu, na ktorej dostaneš viac ako daruješ.

„Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to, že nám pomohli lepšie milovať Boha.“ Matka Tereza

Ak spĺňaš nižšie uvedené podmienky, môžeš sa prihlásiť do 10-mesačnej prípravy TU.

Tešíme sa na Teba!


AKÉ PODMIENKY JE POTREBNÉ SPĹŇAŤ?

  • vek minimálne 20 rokov
  • dobré zdravie a fyzická kondícia
  • aktívny život s Bohom – úprimná snaha o angažovaný kresťanský život
  • pozitívny a tvorivý prístup k životu, zmysel pre spoločenstvo
  • ochota pracovať na sebe a nechať sa formovať-neuraziť sa na kritiku
  • absolvovanie ročnej prípravy
  • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (ochota sa učiť jazyky/nemať strach z učenia nových jazykov anglický, portugalský, ruský alebo iný)
  • skúsenosť výchovnej práce s deťmi a mládežou
  • odhodlanie darovať časť života chudobným a opusteným mladým
  • spolupodieľanie sa na finančných nákladoch dobrovoľníckej služby (víkendové stretnutia, letenka, očkovanie)