Mládež bez predsudkov

Dobrovoľníčky Vafa a Rasima z Azerbajdžanu prišli na Slovensko v rámci projektu Mládež bez
predsudkov podporeného z programu EÚ Európsky zbor solidarity.
Ich trojmesačný dobrovoľnícky pobyt na Slovensku sa začal koncom novembra 2019 a po svojom
príchode sa aj vďaka predošlým skúsenostiam s podobnými projektmi mohli naplno venovať
aktivitám organizácie. Búrať predsudky o odlišných kultúrach a náboženstvách a taktiež šíriť hodnoty
Európskeho zboru solidarity bolo pre dobrovoľníčku Vafu neodmysliteľnou súčasťou jej
každodenných aktivít v Dome Quo Vadis. Popri výpomoci v kaviarni ako barista a čašníčka, mala
možnosť nielen učiť sa novým slovíčkam v slovenskom jazyku a zoznamovať sa so slovenskou
kultúrou, ale najmä priblížiť návštevníkom kaviarne jej rodnú krajinu Azerbajdžan. K tomu pomohli aj
prezentácie, ktoré v rámci svojej činnosti realizovala v dome Quo Vadis. Dobrovoľníčka Rasima mala
tiež možnosť predstaviť Azerbajdžan a Gruzínsko žiakom zo základnej školy v rámci jej prezentácie.
Ďalšou súčasťou jej každodenných aktivít bola aj spolupráca s s organizáciou Združenie saleziánskej
mládeže Domka, kde prevažne vypomáhala v kancelárii a najmä medzi svojimi kolegami šírila
myšlienku vzájomného rešpektu a porozumenia. Predsudky a negatívny postoj k ľuďom moslimského
vierovyznania sa každým rokom aj v slovenskej spoločnosti viac radikalizuje a preto je veľmi dôležité
ponúkať slovákom možnosť spoznávať týchto ľudí a viesť ich k odburávaniu ich predsudkov.
Možnosť stráviť vianočné sviatky v slovenských rodinách bola pre ne nezabudnuteľným zážitkom, tak
ako možnosť vycestovať a spoznávať aj ďalšie európske krajiny a mestá. Rasima a Vafa vďaka tejto
osobnej skúsenosti môžu medzi mladými v Azerbajdžane prezentovať možnosti a výhody
dobrovoľníckych programov realizovaných cez program EÚ Európsky zbor solidarity a priviesť ich tak
k dobrovoľníckej činnosti.

IMG-8318  image0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *