Dobrovoľníci

Sme saleziánski misijní dobrovoľníci. V tomto roku je naša skupina neobyčajne malá, no veríme, že s Božím požehnaním bude napriek tomu významná. Miesta našej ročnej misijnej služby sú Nairobi a Luník IX. Prosíme vás o modlitby. Tu sa s Vami budeme deliť o nové DOBROdružstvá, ale môžete si prečítať aj niečo z predošlých blogov, ktoré sú nádherné a zaujímavé. Prajeme vám príjemné čítanie!

 
Saleziánski misijní dobrovoľníci 2023-2024:

 

Dana Miadoková, Bratislava

Misijné pôsobenie: Keňa

Vrátila som sa do centra Bosco Boys Lang´ata po asi pol roku po návšteve syna, ktorý tu bol na ročnom misijnom pobyte ako dobrovoľník. Moja návšteva trvala tri týždne. Bol to nádherný             a požehnaný čas, ktorý som strávila tak ako ostatní dobrovoľníci. Učila som angličtinu                       a matematiku, hrala som sa s chlapcami, vydávala som im jedlo, rozprávala som sa s nimi, spolu sme tancovali a hrali sa. Čas mi uletel ako voda a ja som sa túžila vrátiť. Chlapcom som sľúbila, že sa vidíme v septembri, čo sa mi podarilo vďaka organizácii SAVIO.
Som tu na tri mesiace a verím, že Pán bude mocne konať a meniť nielen srdcia chlapcov, ale aj to moje. Verím, že som tu, lebo On ma tu chcel mať. Teším sa, že môžem byť na chvíľu mamou pre týchto chlapcov a som vďačná za každú možnosť držať ich za ruky, žehnať im, objímať ich, rozosmievať a dať im pocítiť, že sú milovaní a vzácni.

 

    Margita Szalayova, Veľký Biel

    Misijné pôsobenie: Jakutsko – Ruská Federácia,                                                         

    Na misii v Jakutii, ktorá je veľkým Božím darom, môžem slúžiť už osem rokov. Mám pomaly 67 r. Hlásať a najmä žiť Evanjelium, nie je ohraničené, ba dozrievanim je ešte zodpovednejšie. Služba ako u mnohých z nás, pozostáva denne zo všedných prác. Tajomstvo je robiť ich s nevšednou láskou… Učiť sa to možno začať každý deň. Platí to najmä pre mňa. Čo si najviac uvedomujem, že nie slova ale modlitba, pokoj, radosť, veselosť, vytrvalosť v dobrom, pomoc v maličkostiach, sú pre týchto ľudi svedectvom a môžu ich priviesť cez nás k Nebeskému OTCOVI…za pomoci Panny Márie. Túžba ísť na misie bola u mňa od mladosti, podobne ako u brata o. Jožka Tótha. Najprv po osobnom stretnutí s o. J. Šutkom SDB, ísť do Ekvádoru. Pomoc však potrebovali saleziáni na letnom tábore v Jakutsku a tam to začalo a stále trvá.

 

Pavol Sobota, Bíňovce

Misijné pôsobenie: Luník IX

Málo z aktivít a možností mojej mladosti dávalo zmysel môjmu životu toľko ako pomoc druhým. Po práci v centre pre duševne chorých a potom v komunite Sant Egidio som sa rozhodol venovať rok službe v dobrovoľníctve. Savio mi okrem možností slúžiť poskytlo aj prípravu a náhľad do misionárskeho života. Taktiež obohatenie duchovného života s Bohom. Každému kto počuje podobné volanie ako ja odporúčam prihlásiť sa tiež.

 

Veronika Maďarová, Veľké Kozmálovce

Misijné pôsobenie: Keňa

Koledovanie Dobrej noviny sa ma vždy dotýkalo, no keď sa k tomu pridal neobyčajný príbeh Mary’s Meals, túžba pomáhať tam, kde je pomoc potrebná, vo mne rástla viac a viac. Stále som však mala pocit, že nie som dosť pripravená ísť slúžiť. Stačila však jedna veta a ja som sa rozhodla vykročiť na cestu, po ktorej kráčať som vždy tak túžila… lebo “Boh nepotrebuje pripravených, ale chce ochotných.”

 

Saleziánski misijní dobrovoľníci 2022-2023:

 

Laura Belušková, Prešov

Misijné pôsobenie: Tanzánia, Mafinga

Keď som počas pandémie začala pracovať na plný úväzok, začala som intenzívnejšie rozmýšľať čo ďalej so životom. Keďže ma misie vždy lákali a predstavovali istú výzvu, rozhodla som sa prihlásiť na ročnú prípravu. Tam som po dlhšej dobe opäť pocítila tú don Boscovu charizmu, v ktorej som vyrastala. A tak, aj napriek obave z nepoznaného, som sa rozhodla vyjsť zo svojej konformnej zóny a stať misijnou dobrovoľníčkou, pretože „všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (Flp 4,13). Verím, že táto skúsenosť mi pomôže priblížiť sa k Bohu, k iným ľudom a kultúram a zároveň bližšie spoznať samú seba a svoje talenty a limity. 

 

Petronela Hnatová, Brezovica

Misijné pôsobenie: Tanzánia, Mafinga

„…A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem.“ (1 Kor 12, 31)
Semienka túžby po misii do mňa odmalička vkladal Duch Svätý, keď sme so sestrami (postupne aj spoločne) viedli vo farnosti eRkársku Dobrú novinu. Vďaka tomu som si uvedomila, že pomoc ľuďom v Afrike je veľmi potrebná. Skrze životné rozhodnutia a viac malých „áno“ Bohu mi dal cez strednú školu spoznať saleziánskeho ducha prostredníctvom Malej misie na Ukrajine. Povedala som si, že možno stačí prejsť cez hranice a netreba ísť ďaleko. To som vďaka korone spoznala doslova, keď sme s „ukrajinskými“ dobrovoľníkmi spravili tábor v našej farnosti. Vďaka Ukrajine som ale rozoznala, že Pán si ma chce použiť na niečo ešte väčšie. A kým to veľké príde, je čas povedať Pánovi „áno“ vo Veľkej misii a nechať Jeho, nech sa cezo mňa oslávi.

 

Anna Holečková, Martin

Misijné pôsobenie: Južný Sudán

Je to už niekoľko rokov, keď som prvý raz začala vážnejšie rozmýšľať o zapojení sa do prípravy na misie. V minulosti som chodila na jednu takú prípravu, ale odchod na misiu prekazili rôzne nečakané situácie. Napriek tomu však stále cítim Božie volanie. Tam, kde pôjdem, by som chcela ľuďom venovať svoj čas, záujem o nich a podeliť sa aj s láskou, ktorá bola od malička venovaná mne. A zároveň si myslím, že nakoniec toho, čo dajú misie mne bude viac ako venujem ja.  Ešte neviem, čo presne bude mojou prácou, ale keď na to príde, chcem to robiť s radosťou a verím, že niečo z nej prinesiem aj ľuďom, s ktorými sa stretnem.

 

Klaudia Krivá, Petrovany

Misijné pôsobenie: Tanzánia, Didia

… Áno, ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak ste vy v mojich rukách, dom Izraela.(Jeremiáš 18:6)
O misiách som začala premýšľať krátko po tom, čo som skrze ohlasovanie Božieho Slova začala dôverovať Bohu. Chcela som vidieť ako aj ďalší ľudia počúvajú evanjelium, veria a dávajú sa krstiť (Sk 2:38). Verím, že skrze misijné dobrovoľníctvo spoznám ľudí z inej kultúry, ktorí zdieľajú rovnakú alebo väčšiu vieru alebo ju chcú ešte len spoznať. Slovu “Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre Ježiša a pre evanjelium, nájde ho,”(Mt 10:39, Mk 8:35) som sa rozhodla uveriť a už teraz sa teším v čom všetkom sa Boh o nás postará (Mt 6: 25-34). Mojou kotvou duše je, že Božie Slovo je nemenné a živé (Hebr 4:12-13) ako na Slovensku, tak aj v Tanzánii:) a aj preto s ďalšími dobrovoľníkmi citujem: „Tu som, pošli mňa!“ (Iz 6:8)

 

Mária Lesičková, Poprad – Veľká

Misijné pôsobenie: Tanzánia, Didia

,,Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.“  (Žalm 37, 4-5)
Túžba ísť na misie vo mne zrela už dlho, no až po rokoch som nabrala odvahu vypísanú prihlášku na misijnú prípravu naozaj odoslať. Všetko má svoj čas a Pán ma počas neho v každodennosti ubezpečoval, že sa nemám báť, že On sa prejavuje aj v mojej slabosti a je so mnou po všetky dni. Počas tohtoročnej prípravy ma mnohokrát prekvapil a trpezlivo pripomínal: ,,Neboj sa, Mária…“ A tak som sa rozhodla vykročiť s Ním do ďalšieho dobrodružstva s vďačnosťou a veľkou túžbou byť nástrojom v Jeho rukách, kdekoľvek ma pošle. Aby mňa ubúdalo a Jeho pribúdalo, zverujem seba aj všetkých misijných dobrovoľníkov do vašich modlitieb ako i tých, ku ktorým budeme poslaní :).

 

Martin Miadok, Bratislava

Misijné pôsobenie: Keňa

Žijeme si s veľmi veľa možnosťami na Slovensku, možnosti siahajú až za hranice, tak som si na štúdium informatiky vybral Česko. Na druhej strane sú ľudia s absenciou možností aké máme my. Misijné dobrovoľníctvo nemá priniesť riešenia na každý problém, ale môže prispieť v takých skupinách, kde to môže pozitívne ovplyvniť smerovanie viacerých, dodať im nadej. Rozhodnutie prispieť na takomto mieste považujem za veľké. A zanechať tu svoju podporu v rodine, priateľoch a prostredí nie je najľahšie rozhodnutie, no dospel som postupne k tomu, že ísť na Saleziánske misijné dobrovoľníctvo do Kene je to správne.

 

Anežka Pajunková, Suchá Hora

Misijné pôsobenie: Tanzánia, Mafinga

Odjakživa rada čítam knihy a počúvam rôzne príbehy. Zážitky z misii pôsobili na mňa ako magnet. Najprv v televízii neskôr som sa s nimi stretla práve v knihách. Čítala som Neobyčajný príbeh Mary’s meals, Hakuna Matata a iné. Postupne som spoznávala aj niekoľkých misijných dobrovoľníkov. Práve oni mi pomohli prekonať zábrany a prihlásiť sa na ročnú prípravu a rozlíšiť, či náhodou aj mňa Pán nevolá na misie. Chcela by som vás poprosiť o modlitby v prvom rade za ľudí, s ktorými strávim rok na misií a za moje parťáčky Peťu a Lauru.

 

Barbora Saloňová, Michalovce

Misijné pôsobenie: Luník IX, Košice

Na misie som túžila ísť odmalička. Veľmi silno ma zachytil životopis o sv. Márií Troncattiovej, po ktorého prečítaní som túžila ísť k Šuarom do Ekvádoru ako ona. Medzi tým sa tieto moje detské sny snáď trošku očistili a pretavili, no stále vo mne ostali. A tak som sa tento rok rozhodla vykročiť a spoznať, či existuje prienik v mojich túžbach a Božích s mojím životom. A keďže ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo má pre nás pripravené Boh, nechám sa i ja prekvapiť.

 

Veronika Saloňová, Michalovce

Misijné pôsobenie: Južný Sudán

Nikdy som nepociťovala túžbu ísť na misie. Až kým som si neprečítala knihu o Mary’s meals, ktorá veľmi zmenila môj pohľad na život a na to, čo je v ňom podstatné. Aj vďaka nej som si uvedomila, ako veľa som v živote nezaslúžene dostala a že sa o to chcem podeliť s tými, ktorí nemali také šťastie ako ja. Viem, že sila Boha sa prejavuje v slabých ľuďoch a preto verím, že si aj mnou poslúži. Prosím Vás o modlitby za misijných dobrovoľníkov, ich rodiny, aj za ľudí, ku ktorým budeme poslaní.

 

Saleziánski misijní dobrovoľníci 2021-2022:

 

Barbora Berková, Prešov

Misijné pôsobenie: Tanzánia

Po dlhšom uvažovaní a pýtaní sa, som sa rozhodla prihlásiť na ročnú dobrovoľnícku službu. Som učiteľka v materskej škole. Pomedzi to sa angažujem v našom oratku. Mám rada šport, prírodu a cestovanie. S partiou ľudí, ktorých mám rada sú to o to krajšie zážitky a spomienky. Dostala som toho dosť veľa. Chystám sa opustiť toho pre mňa dosť veľa. Rodinu, kamarátov, robotu, s ktorou som spokojná, prostredie, ktoré poznám… A čo čakám? Neviem sama. Ale už teraz viem, že som vďačná za ročnú formáciu, za nanovo spoznanie don Bosca. Nechávam sa prekvapiť. Verím, že Boh mi chce dobré a má pre mňa plán. 

 

Kristián Fečík, Ľubotice

Misijné pôsobenie: Keňa

V detstve som často počul o misionároch v rôznych kútoch sveta a ich príbehoch. Keď som neskôr začal vnímať utrpenie a biedu vo svete, uvedomil som si aké nepodstatné veci niekedy riešime my v našich pohodlných životoch. Vtedy mi prvý krát napadla myšlienka ísť raz na misie. Konečnému rozhodnutiu prihlásiť sa na misijné dobrovoľníctvo predchádzalo veľa modlitieb, rozhovorov a rôznych impulzov v podobe dobrej knihy, filmu či slov pápeža Františka. Po ročnej príprave si uvedomujem , že misijné dobrovoľníctvo je o prejavení blízkosti našim bratom a sestrám vo svete, o vzájomnom obohacovaní sa a prejavení lásky prostrednícvtom služby a zužitkovania vlastných chariziem. 

 

Alexandra Kušnírová, Humenné

Misijné pôsobenie: Južný Sudán

Zakaždým, keď si uvedomím koľko veľa som dostala a stále dostávam, mám chuť objať celý svet a obsypať ho zázračnými lupeňmi radosti a lásky. Každý deň je pre mňa novým podnetom byť o niečo šťastnejšia a vďačnejšia aj vďaka milým situáciam a skvelým ľuďom, ktorých denne stretávam. Aj keď v budúcnosti by som chcela byť dobrou lekárkou, tak dovtedy chcem naplno využiť každú možnosť liečiť srdcia príjemným slovkom alebo úsmevom, lebo niekedy čaro maličkosti je omnoho účinejšie ako ten najdrahší liek na svete. Keďže si uvedomujem, že každá studnica ľudských síl sa môže raz prečerpať, tak vás prosím o modlitby za náš rok pôsobenia v dannej krajine a za všetkých dobrovoľníkov.

 

Juraj Ledecký, Nemešany

Misijné pôsobenie: Keňa

Rozhodnutie ísť na misiu zrelo vo mne už dlhší čas, až som si uvedomil, že moja túžba prevyšuje všetky pochybnosti a prekážky nie sú viac relevantné. Dokonca udalosti v mojom živote napomáhali môjmu rozhodnutiu. Ukončenie vysokej školy je výborná príležitosť, kedy sa mladý človek môže začať realizovať. Spočiatku boli moje ambície veľké, no aj vďaka ročnej misijnej príprave som si uvedomil, že najväčším prínosom vieme byť ak darujeme seba, svoj čas alebo nenápadný úsmev tým, ktorí sú okolo nás a umožníme im tak pocit prijatia. Pretože „každý človek túži byť prijatý taký aký je, s prehrami a slabosťami. Prijatie dovolí uskutočniť zmenu.“

 

Magdaléna Martonová, Spišský Štiavnik

Misijné pôsobenie: Tanzánia

Misia? A to akože fakt na celý rok? Koľko ti za to zaplatia? A to ideš vlastne na dovolenku? Veď aj tu treba pomôcť! Ty si sa fakt zbláznila. Toto sú „hajlajty“ z reakcií, ktoré počúvam od ľudí, odkedy som im oznámila, že sa chystám na celoročnú misiu. Spočiatku ma tieto reči trochu odradili, pýtala som sa Boha, či som sa rozhodla správne a či to pre mňa nebude príliš veľký údel. Na odpoveď som nečakala dlho. Vraj: „Tento sen by som ti nedaroval, ak by som si nebol istý, že to zvládneš.“ Tak som si povedala, ok, Bože, idem do toho, len ma v tom, prosím, Ťa, nenechaj samu. A viete, čo? Verím mu. Verím mu, že je v tom na 100% so mnou. Preto do mojej prvej misie vstupujem s malou dušičkou a strachom z neznáma, ale zato aj veľkou odvahou, túžbou a dobrodružstvom v srdci. Viem, že to nebude ľahký rok a že hneď nezmením celý svet. Som si však istá, že tvrdou prácou, odhodlaním a láskavým prístupom dokážem aspoň do zopár utrápených životov priniesť nádej.

 

Veronika Maximova, Košice

Misijné pôsobenie: Južný Sudán

Od detstva mi rástla túžba v srdci pomáhať chudobným, rozdávať lásku, seba i vnášať nádej. A tak sa postupne začali rozvíjať možnosti pre dobrovoľníctvo a službu. Ak by sa predstavy naplnili hneď, nezažila by som to, čo som mohla zažiť doteraz. Každý má istým spôsobom svoju misiu. V našich životoch môžme priniesť svetlo i v maličkostiach aj tam kde sme. Rozhodla som sa napriek obavám i pre dlhšiu misiu, prijať miesto kam nás Pán volá, dozrievať v láske, kam môžem ísť s Ježišom.  Motivuje ma napríklad obľúbené evanjelium (Mt 14,22-33), ako Peter vykročil z lode a kráčal s Ježišom po vode. Verné je pre mňa slovo: Ja som cesta, pravda a život (Jn 14,1-7) a (Mk 16,15) ,,Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.“

 

Barbora Mária Pečková, Martin

Misijné pôsobenie: Južný Sudán

Ešte na základnej škole nám raz jedno dievča prišlo niečo málo povedať o jej misii. Pamätám si, že už vtedy ma to veľmi nadchlo a povedala som si: toto by som raz chcela zažiť. A táto túžba po misii ostala niekde v mojom srdci po celý čas. Dlhšiu dobu som zbierala v sebe odvahu prihlásiť sa na ročnú misijnú skúsenosť. Jeden deň odrazu táto odvaha prišla a zatiaľ neodišla  .Dúfam, že ma neopustí, ani keď už budem niekde pôsobiť. A dúfam, že moje misijné pôsobenie bude v niečom prínosné aj pre iných a nie len pre mňa, lebo to, že misia obohacuje najmä dobrovoľníkov už dávno viem, alebo aspoň tuším.  

 

Mária Tichá, Bratislava

Misijné pôsobenie: Tanzánia

Nepamätám si na presný moment kedy som pocítila túžbu ísť na misie. Viem len, že už od malička som sa modlievala za misijné miesta, aj keď som poriadne ešte nevedela čo to znamená. Myšlienka ísť na misie ma sprevádza veľmi dlho. Úprimne neviem povedať prečo ma to tak oslovilo, ale verím, že Ježiško mi túto túžbu vložil do srdca aby ma mohol použiť na niečo dobré. Ako raz povedal Don Bosco: ,,Boh mladých miluje a očakáva od nich mnohé dobré diela, pretože sú vo veku jednoduchosti, pokory, nevinnosti.“ Prosím teda za modlitby za mňa aj ostatných misijných dobrovoľníkov, aby sme boli schopní vykonávať dobré diela a aby to bolo na slávu Božiu.

 

Saleziánski misijní dobrovoľníci 2020-2021:

 

Kevin a Majka Kačmárovci, Svidník a Kobyly

Misijné pôsobenie: Nitra- Orechový dvor

Cieľom našej misie je stať sa „človekoľúbcami„ = milujúcimi a zodpovednými ľuďmi. 😊 Táto myšlienka nás počas našej misijnej prípravy chytila za srdce a v jej duchu chceme prežiť aj čas strávený na misii. Chceme byť nástrojmi Božej ruky, ktorá ponúka lásku bez podmienok, lásku nezištnú a slobodnú, lebo jedine Božia láska dokáže oslobodiť a uzdraviť človeka. Nech nám v tom náš Pán pomáha a nech sa koná jeho vôľa.

 

Róbert Kucharík, Považská Bystrica

Misijné pôsobenie: Keňa

Mal som sen, túžbu ísť niekam, kde láska, smiech a radosť každý deň prevláda nad materiálnym bohatstvom, ktoré je všade okolo mňa. Mám pocit, že nás ľudí zo dňa na deň pohlcuje túžba mať viacej ako dávať. Preto som sa po strednej škole rozhodol realizovať svoju celoživotnú túžbu – vzdať sa časti života komfortu a darovať svoj čas misijnej krajine. Odísť na misiu mi prišlo výnimočnejšie než cestovanie, a tak som si zvolil ju, môj štart, odkiaľ možno kráčať ďalej svetom a spoznávať Ježišovu skutočnú lásku v dobrom aj zlom. A milovať človeka nielen vtedy, keď mám niečo z neho. Láska nie je obchod. Vďaka za vaše modlitby. Nebojme sa niesť kríž na cestu do neba.

 

Tibor Szalona

Misijné pôsobenie: Keňa

Už od mala som sa podieľal na rôznych dobrovoľníckych činnostiach, a tak keď som sa dopočul o misijnej činnosti, nemohol som povedať nie. Som čerstvý maturant, no skúška dospelosti mi bola bohužiaľ tento rok odobraná. Dúfam, že mi misijná činnosť pomôže dospieť a posilniť sa vo viere, ktorú teraz všetci potrebujeme. Som srdcom dobrodruh. Je to pre mňa ďalší level pomoci druhým, najmä ak by som sa dostal do vysnívanej Afriky 😊. 

 

Saleziánski misijní dobrovoľníci 2019-2020:

 

Foto_Peta

Petra Alaxinová, Bratislava

Misijné pôsobenie: Luník IX

Prvý krát som túžbu ísť na misie pocítila ešte na strednej škole. Bolo to rozhodnutie, ktoré vo mne dozrievalo dlhšie ako „len“ rok prípravy. Síce Luník IX nebol asi jedno z mojich vysnených miest, ale verím, že Pán Boh vie, prečo ma posiela práve tam. „Stačí mať srdce ochotné, On spraví všetko ostatné..“ Tak verím, že sa o všetko postará. Ale zídu sa aj Vaše modlitby.

a

Kristína I.Kristína Ivančíková, Kaplná

Misijné pôsobenie: Tanzánia

Moja prvá motivácia alebo myšlienka venovať jeden rok niekomu inému ako sebe, bola trošku odlišná ako tá, s ktorou sa pripravujem na misiu teraz. Všetky moje motivácie a zámery si však beriem so sebou do Tanzánie – tam prežijem kus môjho mladého života s parťáčkou Laurou. Naša príprava na misiu sa ťahala celý školský rok, na konci ktorého ma čakali štátnice. Zo začiatku frajerské obdobie, ktoré ľavou zadnou zvládnem a s pokojom na duši si užijem prázdniny pred odchodom. Človek mieni, Pán Boh mení a ja som mala krásne študijné prázdniny. Počas tohto obdobia som niekedy venovala viac prosieb za môj úspech na štátniciach ako za našu misiu. Niekedy som sa zastavila pri pyšnejších myšlienkach o plážach v Tanzánii, o tom aká som frajerka, že nejdem po škole pracovať, o tom že to znie dosť wow na to, aby som sa stala centrálnou témou každého rozhovoru. Túto motiváciu a túžbu by som rada nechala doma, niekde skrytú, najlepšie pod posteľou, kde ju nik nenájde. Asi by to bolo príliš jednoduché a preto beriem celú seba – taká aká som a nech nebeský Ocko využije všetko, čo mi dal, na Jeho vôľu. Tak na nás prosím myslite v modlitbách a my budeme určite myslieť na Vás. Zároveň Vás budeme informovať o našich každodennostiach, ktoré zažijeme.

a

Laura M Laura Mrocková, Bratislava

Misijné pôsobenie: Tanzánia

„Rob malé veci s veľkou láskou.“ Táto perfektná myšlienka od Matky Terezy mi už dlho zamestnáva myseľ. Počúvla som moju túžbu, ktorú som nosila v srdci, a idem sa snažiť na misie robiť MALÉ VECI s VEĽKOU LÁSKOU. Ďakujem Ti, Ježiško, za moju rodinu, priateľov a každého, kto mi dáva lásku, pretože vďaka tomu ju môžem šíriť ďalej. Prosím o modlitby nie len za mňa, ale aj za moju parťáčku Tinu, ostatných misijných dobrovoľníkov a za všetkých ľudí, s ktorými prežijeme najbližší rok.

a

Maťa O Maťa Ondrášová, Dubnica nad Váhom

Misijné pôsobenie: Luník IX

IDEM JA – Takéto motto sme nosili na tričkách počas táborov usporadúvaných naším saleziánskym strediskom. Ja som si to však zobrala osobnejšie a na myšlienku, ktorá mi dlhšie zamestnávala myseľ,  som odpovedala áno, idem ja, idem na misu. Verím v Boha a verím aj Bohu, že mi dá dostatok síl zvládnuť toto poslanie a že mi bude pomáhať počas celého pôsobenia na misii. Verím, že moja účasť bude prospešná  pre mňa a taktiež aj pre ľudí, s ktorými sa tam stretnem.

a

Rehákovci Mária a Pavol Rehákovci, Fričovce a Bratislava

Misijné pôsobenie: Keňa

Naše cesty k misii boli rozdielne, no stretli sa v jednu. Pali cítil pohnútok slúžiť skôr, než sme sa spoznali. Počas chodenia sme sa párkrát rozprávali o možnosti misií a obaja sme tomu boli otvorení, hoci sme túto tému odložili až na neskôr. Po zásnubách sme o tom znova hovorili a prihlásili sme sa na ročnú prípravu. Tam sa túžba po misii prehĺbila aj u mňa (Majka). Vo svojom živote cítime veľké požehnanie vďaka rodine, priateľom a prostrediu, z ktorého pochádzame. Veľa sme dostali, veľa sa bude od nás žiadať. Teraz je čas vyjsť z tejto komfortnej zóny do služby, kam nás volá Boh.

a

Dominika Š.

Dominika Šimonffyová, Dubnica nad Váhom

Misijné pôsobenie: 

Dubnica nad Váhom bola vždy známa misijným pôsobením. Pravidelne sa u nás konali rôzne zbierky a aj veľa animátorov strávilo rok na misiách. Možno preto som misie už od mala brala ako niečo v živote bežné, čomu sa aj ja budem venovať, keď vyrastiem. Páčili sa mi všetky tie príbehy, ktoré dobrovoľníci zažili alebo ako druhým pomáhali. Keď som dospela a zistila, že to nie je len tak odísť na druhý koniec sveta, začala som viac zhodnocovať svoje možnosti a motivácie. Dokonca som pred pár rokmi chodila na misijnú prípravu, no po čase to vzdala. Ale ak má človek hlboko v sebe túžbu, tá si vždy nájde svoju cestu. A tak som tu znova. Bolo to najťažšie rozhodnutie, aké som doteraz urobila. Odísť do neznámeho sveta. Ale viem, že som spravila správnu vec. Rozhodla som sa rok svojho života odovzdať niekomu druhému a verím, že aj vďaka Vašim modlitbám Pán Boh moju cestu požehná.

a

Monika T.Monika Tomaštíková, Klin

Misijné pôsobenie:

Už od detstva som spoznávala misionárov pôsobiacich v rôznych krajinách. Ich rozprávanie ma vždy veľmi zaujalo a už v tomto období sa vo mne zrodila túžba ísť na misie. A teraz prišlo to rozhodnutie. Som veľmi vďačná mojej rodine a priateľom  za ich podporu a modlitbu. Odovzdávam tento rok služby do Božích rúk a už teraz sa teším na všetkých ľudí, ku ktorým ma Boh posiela.

 

a

Saleziánski misijní dobrovoľníci 2018-2019:

a

02 a. Peter KrivdaPeter Krivda, Vavrečka

Misijné pôsobenie: Ekvádor

„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ Mt 6,33 Uvedomoval som si, že v mojom  živote nie je  hľadanie Božieho kráľovstva na prvom mieste, tak som sa rozhodol, že to zmením. Keď som sa prihlásil na ročnú prípravu saleziánskeho misijného dobrovoľníctva, myslel som si, že pôjdem do Ruska či na nejaké miesto bližšie k Slovensku. Boh so mnou mal ale iné plány a dnes už pôsobím na opačnom konci sveta v Ekvádore.

 

02 b. Jana LaštíkováJana Laštíková, Námestovo

Misijné pôsobenie: Keňa

V živote som veľa dostala, a preto som sa rozhodla venovať nasledujúci rok službe tam, kam ma Boh pošle. Rozhodnutiu predchádzalo veľa modlitieb, rozhovorov a malých rozhodnutí, a tak verím, že je to Boží plán so mnou. S Bohom je všetko možné, tak sa Mu učím dôverovať.

 

02 d. Veronika OlejníkováVeronika Olejníková, Prešov

Misijné pôsobenie: Keňa

„Tu ma máš, pošli mňa, moje srdce je ochotné.“ Táto časť piesne mi pomohla pri rozhodovaní pre misiu. Moja  túžba ísť sa misiu sa už premietla do môjmu odchodu do ďalekého sveta. Zvlášť v tomto čase si viac musím opakovať, že Pán nám nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily a rozvahy. Neviem, čo nás čaká, ale verím, že s Božou milosťou a Vašimi modlitbami to bude rok radosti a požehnania nielen pre nás, ale hlavne pre ľudí, ktorým budeme slúžiť.

a

02 e. Mária Staselová Mária Staselová, Čimhová

Misijné pôsobenie: Tanzánia

Chopila som sa príležitosti stať sa dobrovoľníčkou – darovať seba vo svojej prítomnosti, jednoduchosti, láske, v pomoci a službe druhým. S rešpektom spoznávať a prijímať inú kultúru, s chuťou objavovať, poznávať a získavať skúsenosti, s odhodlaním učiť sa, pracovať na sebe a prijímať seba, s pokorou nájsť v sebe svoje talenty, schopnosti a dary, a tak pomáhať ľuďom okolo seba, s bláznovstvom zažiť dobrodružstvo, s túžbou splniť si svoj sen a neprestať snívať, so strachom, ktorý chcem prekonávať odovzdanosťou a dôverou v Boha, s odvahou začínať odznova a nevzdávať sa, s radosťou žiť každodennosť, s vďačnosťou kráčať a milovať.

a

20190911_200250

 Mária Mazanová, Veľký Krtíš

Misijné pôsobenie: Tanzánia

Volám sa Mária a čaká ma ročná misia v Tanzánii. Jeden rok, jeden mesiac, jeden týždeň prejde veľmi rýchlo, alebo môže trvať aj nekonečno, veď to poznáte. Aké budú nasledujúce mesiace pre mňa? Uvidím a tiež dúfam, že pre ľudí, ktorých tam stretnem, nebudú príliš dlhé.

 

a

 Saleziánski misijní dobrovoľníci 2017-2018:

 

František DraveckýFrantišek Dravecký, Bratislava

Misijné pôsobenie: Angola

„Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Jn 21,17 Volanie od Boha som cítil už dlhšie a práve preto som sa prihlásil na misijné dobrovoľníctvo. Vnímam to, že ma Boh chce použiť ako svoj nástroj pre dávanie a šírenie jeho lásky.  Preto vás prosím o modlitby, aby som bol dobrým nástrojom pre Ježiša. Viem, že to bude náročné. No verím, že Ježiš je stále so mnou a s jeho pomocou dokážem aj nemožné.

Monika Froncová, Nitra

Misijné pôsobenie: Keňa

Túžbu ísť na misie som v sebe nosila už dlho. Pôvodne to bola túžba starať sa o chudobné deti, ktorá sa časom menila a dozrievala. Neskôr sa prioritou a dôvodom prihlásiť sa na misijné dobrovoľníctvo stalo rozhodnutie deliť sa s druhými o lásku, akou nás Boh miluje a slúžiť mu v chudobných. Napriek všetkým obavám sa veľmi teším a už teraz som vďačná za čas, ktorý ma čaká v mestečku Korr v Keni.

Kevin Kačmár

Kevin Kačmár, Svidník

Misijné pôsobenie: Slovensko – Luník IX

„Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ Jn 13,14-15 Ďakujem Nebeskému Oteckovi, že ma poslal k organizácii SAVIO a na misie. Určite sa tam naučím veľa nových vecí. Veľmi sa teším na komunitu a na miestnych. Bude to určite zaujímavý rok plný Božích milostí. Tak ako Ježiš prišiel slúžiť, aj ja chcem ísť slúžiť. Umývať si navzájom nohy. Vidieť krásu v tých najmenších veciach. Učiť sa Láske, aby Láska víťazila. Ako povedala sv. Matka Tereza: „byť ceruzkou v Božej ruke“. Nech mi v tom Boh pomáha!

 –

 Jozef Liška, Opatová

Misijné pôsobenie: Azerbajdžan

Keď som rozmýšľal, ako čo najlepšie využiť svoj čas, tak som si zaumienil, že chcem pomáhať ostatným naplno. Do prípravy som sa prihlásil s tým, že aj tak ma isto nevyberú. No na moje počudovanie ma vybrali a počas celej prípravy som bojoval s tým, či to nie je len moje dokazovanie si niečoho alebo to naozaj chce Boh. Ale ako povedal bl. Pier Giorgio Frassati: „Ak je Boh stredobodom každého tvojho skutku, potom vždy dosiahneš cieľ.“ Verím, že ak pôjdem do tejto služby s Bohom, tak to bude super. Stále síce neviem, v čom môže jednoduchý chalan z dediny – a ešte k tomu taký vagabund ako ja – pomôcť vo veľkom Baku, ale keď ma tam Pán poslal, tak to isto bude na niečo dobré.

Ondrej Ponteš

Ondrej Ponteš, Trnava

Misijné pôsobenie: Angola

Chalan z Trnavy, ktorému napadlo spraviť si prestávku medzi bakalárskym a magisterským štúdiom tým, že pôjde pomáhať ľuďom do Angoly. Inak v pohode chalan, animátor a vo voľnom čase programátor. Bude sa usilovať písať čo najzaujímavejšie články s podtónom informatiky tak, aby Vám čo najlepšie priblížil životy, radosti a starosti ľudí žijúcich v odlišnom prostredí. No budete mu musieť odpustiť, keď niektoré články budú meškať alebo sa vôbec nedostavia, pretože články nie sú hlavným cieľom jeho pobytu. Hlavným cieľom je pomoc druhým.

Anna Šudáková

Anna Šudáková, Košice

Misijné pôsobenie: Keňa

Z troch mesiacov rok, z misijnej túžby skúška trpezlivosti…aj takto vyzeral môj rok čakania na misie. Áno, pôvodne som chcela ísť na misie na tri mesiace a „čím skôr, tým lepšie“. No a teraz sa po ročnom čakaní chystám na ročnú misiu. Myslím, že nie som o nič lepšia oproti ostatným tým, že idem na misie. Pán Boh mi dal túžbu, tak na ňu odpovedám. Počas ročnej prípravy som pochopila, že nie je také dôležité, kde misiu robíme – či doma, v práci, alebo niekde medzi chudobnými. Všade môžeme prinášať Božiu lásku. Skôr ide o to, ako ju robíme. Tak môžeme na seba vzájomne myslieť v modlitbe, aby sme boli misionármi so srdcom na správnom mieste.

Saleziánski misijní dobrovoľníci 2016-2017:

jano maly 2Ján Benedek, Šahy
Misijné pôsobenie: Luník IX

Luník IX, veľká výzva pre mňa. Som obyčajný človek s veľa predsudkami. Preto pome spraviť taký „deal“ – ja vám budem písať o mojich skúsenostiach a vy sa budete za nás modliť. Boh každého z nás k niečomu povoláva a je na nás, či odpovieme. A misia je pre mňa odpoveďou. Možno to začalo mojimi otázkami na Boha a on mi odpovedal takto. Bude to pre mňa ale ťažké, Luník IX som si nevybral ja. Mám však pocit, že Boh tým niečo sleduje. Preto mu verím a chcem ísť do misií naplno. Prosím vás o modlitby.

a

Mária Buláková mala

Mária Buláková, Zázrivá
Misijné pôsobenie: Mexiko

„Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v Tebe, Pane.“ –  tento výrok od sv. Augustína vystihuje moje hľadanie a aj túžbu, ktorá prebýva v mojom srdci. Rozhodla som sa preto vzdať sa všetkého komfortu, ktorý som tu mala, rodiny, priateľov… a dať všetko a všetkých Bohu; byť „tu“ pre tých, ku ktorým som bola poslaná, so všetkou, hoci mojou nedokonalou, láskou.

a

portret-3Alžbeta a Martin Jaborníkovci
Misijné pôsobenie: Keňa

Martin: Predtým, ako som vyplnil prihlášku na SMD, som nikdy vážne neuvažoval o tom, že ja by som mohol byť misionár. A hľa, stalo sa. Boh si našiel svoju cestičku. Alžbetkina dávna túžba a moja odhodlanosť priložiť ruku k dobrej veci sa spojila. Počas roka prípravy som zažil, že veci nemusia dávať zmysel od začiatku (aj keď mojej „informatickej“ duši by sa to páčilo viac). Boh si v našom živote necháva miesta aj na prekvapenia.
 
Alžbetka: Mňa misie už dávno chytili za srdce, ale nebyť Martina, možno by táto túžba vo mne časom vychladla. Viem, že ja sama som toho dostala v živote veľmi veľa a že to nie je iba pre mňa. Chcem sa učiť dávať to ďalej. Tento rok je jednou z prvých príležitostí, kedy môžeme spolu povedať Bohu naše spoločné ÁNO.

Spolu sme sa rozhodli odpovedať na pozvanie. Veríme, že jedna plus jedna môže byť s Bohom viac ako dva 🙂

a

matejMatej Končal, Žilina
Misijné pôsobenie: Luník IX

Nie som moc na písanie rečí o tom, ako som „cítil Božie volanie“. Podnet k mojej ceste na misie bol trochu prízemnejší, ba možno až úplne prízemný – videl som pekný plagát na nástenke, relatívne pútavú webovú stránku a po zvážení som usúdil, že by misie mohli byť fajn skúsenosť. Prečo práve Luník IX? No moju lenivosť učiť sa cudzie jazyky by som zrovna nenazýval Božou vôľou, ale teraz, keď som už tu, musím uznať, že sa mi tu zatiaľ páči. Čo bude časom, uvidím a uvidíte to aj vy na mojom blogu.

a

Denisa KonderlováDenisa Konderlová, Bratislava
Misijné pôsobenie: Azerbajdžan

Túžba ísť na misie sa vo mne zrodila už dávno a postupne rástla. Začala som vnímať, že Boh ma pozýva vyjsť zo svojho pohodlia a podeliť sa o to množstvo dobra, ktoré som dostala v rodine a v saleziánskom stredisku na Trnávke, a tak som sa mu pred rokom rozhodla povedať ÁNO. S trochou neistoty, ale hlavne s radosťou a dôverou už onedlho vykročím s Ním na cestu do Baku. Necítim sa byť celkom pripravená, ale už som sa neraz presvedčila o tom, že „Boh si nepovoláva pripravených, ale pripravuje povolaných.“

a

veronika mala

Veronika Rendeková, Košice
Misijné pôsobenie: Angola

Misia, ktorá nás čaká tento rok je pre mňa veľkou výzvou. Predstavujem si ju ako horu, na ktorú nikto nemôže liezť sám. Bude treba zdolať ju spoločne, s poriadnou dávkou nadšenia i dôvery. Bude to o pote, niekedy možno aj so slzami, ale pevne verím, že ten VÝHĽAD (…alebo skôr POHĽAD) na vrchole bude stáť za to. A niečo mi tiež vraví, že keď budeme zostupovať, už nebudeme takí istí, ako pred tým. Myslite na nás.

a

Martin Sloboda malaMartin Sloboda, Dlhá nad Oravou
Misijné pôsobenie: Mexiko

Chvíľu, kedy som zatúžil ísť na misie, si pamätám celkom presne. Počas ročnej prípravy som toto rozhodnutie trpezlivo a pozorne skúmal vo svojom srdci a túto moju túžbu som zveril do modlitby. Preto verím, že nasledujúci rok obetovaný v službe tým, ktorí to potrebujú, sa budem usilovať byť svetlom v duchu evanjelia všade tam, kam ma náš dobrý Pán zavedie.

a

lucka makaLucia Šlosárová, Prešov
Misijné pôsobenie: Azerbajdžan

Z maličkej myšlienky, túžby premieňať svoj život prostredníctvom druhých a rozhodnutie. Byť naplno prítomná. Byť svedkom Kristovej lásky. Dobrovoľníctvo je pre mňa prostriedok, ako nasýtiť dušu. Dávate málo, ak dávate zo svojho bohatstva. Skutočne dávate vtedy, keď dávate zo seba. „A čo iné je strach z chudoby než chudoba samotná?“, preto dávajte bez pýtania a s láskou. Láska nedáva nič okrem seba a nič okrem seba neberie. Láska nič nevlastní, ani sa nedá vlastniť. Láska stačí láske, preto „Vy im dajte jesť!“. Prijala som pozvanie formovať to, čo nezanikne.

a

Betka ZelnáAlžbeta Zelná, Žilina
Misijné pôsobenie: Angola

Nikdy nie je dobré nechať sa odradiť od Božích plánov. Síce ja som sa musela počas tohto prípravného roka „popasovať“ s mnohými prekážkami a je mi jasné, že taktiež zažijem aj veľa ťažkých chvíľ počas roka v Angole, no všetky tie Božie milosti, ktoré som dostala a ktoré ma doviedli až k mojej misii, mi boli aj budú povzbudením. Viacerí sa ma pýtali, čo vlastne ja, mladé a neskúsené dievča, môžem ponúknuť a odpoveď je pre mňa veľmi jednoduchá – tú lásku k blížnym, ktorú som ja dostávala už od malička v mojej rodine. A tiež viem, že niekedy popri všetkom tom dávaní človek dostáva oveľa viac.

a

Misijné pôsobenie: Sibír
 
V mojom srdci bola vždy veľká túžba ísť na misiu. Ako animátorka u saleziánov som mala možnosť niekoľko rokov pôsobiť medzi Rómami v rómskych osadách v Bardejove – Poštárka, či v Rakúsach. Dnes môžem povedať, že to boli pre mňa najkrajšie animátorské roky. Momenty stretávania sa s jednoduchosťou a úprimnosťou detí a ich rodičov, s ich prijatím a chudobou, ktorí mne dali snáď viac, ako som ja dokázala dať im. Obohatená touto ich chudobou a sprevádzaním od saleziánov odchádzam na Sibír. Verím, že s Božou pomocou a milosťou a s pomocou príhovoru Panny Márie a dona Bosca dokážem byť stromom, ktorý prinesie ovocie.
 
DSC_0415
Misijné pôsobenie: Sibír
 
«Вот, иду я, Боже, исполнить Твою волю!»

… posledný riadok každého pozdravu, ktorý nám do strediska poslal don Pavol Michalka, som vždy prečítal odpredu-odzadu aspoň 20-krát..

Či to je vôľa Božia alebo moja túžba po dobrodružstve, je otázka, ktorá ma často znepokojuje pri rôznych veciach. Také chcenie ísť sem sa ma držalo, odkedy som sa prvýkrát o Jakutsku dopočul. Vtedy som prstom behal po mape, počítal dĺžku riek, sníval o splavoch, tajge…  Pán si akoby počkal, kým toto všetko vychladne, a potom sa začali diať veci. Uhlíky túžby ísť na leto preč pokryl popolom zmiešaných pocitov. Navyše aj iný ohník vzplanul ako požiar v tajge. Taký, čo už nehorí len v jednom „ohnisku“, ale naraz v dvoch ♥. No nezatvoril som dvere, veci sa vyvíjali a prišlo pár perfektne načasovaných stimulov, ktoré ma presvedčili. A tak som sa ocitol v lietadle. Smer: Jakutsk.  Keď sme začali pristávať a napadlo mi, že je čas pomodliť sa ranné chvály… V krátkom čítaní stálo upokojujúce: Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. (Hebr 10, 9) Ocko proste vie, čo platí na Jeho deti 🙂

a

Saleziánski misijní dobrovoľníci 2015-2016:

 

KatkaKatarína Dajčová, Bratislava
Misijné pôsobenie: Angola

Každé životné rozhodnutie chce veľkú dávku odvahy a viery. Moje rozhodnutie ísť slúžiť na misie  chcelo z mojej strany odvahu “skočiť” do neznáma a vieru, že ten “skok” dopadne dobre. Hoci mám aj strach a obavy, tieto negatívne pocity prevyšuje naozaj veľká radosť z toho, že idem ponúknuť to veľké bohatstvo, ktoré som ako dobrovoľníčka strediska v Bratislave na Trnávke dostala.

 

emkaEma Herčková, Žiar nad Hronom
Misijné pôsobenie: Sibír

Som rodená Žiarčanka žijúca kade-tade po Slovensku i po svete. Ísť na misiu som túžila snáď  odjakživa, ale až štúdium ruského jazyka a záujem o ruskú kultúru ma nasmerovali do krajov nie  celkom typických pre misiu – na ďalekú Sibír. Zimy ani polárnej noci sa nebojím, ba čo viac, dúfam, že sa mi ľuďom do sŕdc podarí priniesť trošku slnka a tepla v podobe Ježiša Krista.

a

Maťka H.Martina Homoláková, Prešov
Misijné pôsobenie: Angola

Pre mňa osobne bolo zaujímavé sledovať, ako sa moje túžby, predstavy, ale aj neistota z neznáma či akýsi strach z rozhodnutia postupne menili v úprimnú odovzdanosť do rúk Boha. Od Jeho osobného a konkrétneho pozvania som postupne rástla do mojej prosby “Pane, pošli mňa” a nechala sa sprevádzať a pripravovať na túto službu. Boh mi ukázal cestu a ja po nej kráčam…a viem, že môžem počítať s Jeho 100% prítomnosťou :).

 

Maťa I.Martina Ihnátová, Košice
Misijné pôsobenie: Azerbajdžan

Už sa teším na misie. Pre misie som sa rozhodla už dávno, no až teraz som si povedala “idem”. Verím, že to, čo tam prinesiem, a čo si odtiaľ vezmem, naplní moje osobné poslanie.

 

LukášLukáš Ogurčák, Stará Ľubovňa
Misijné pôsobenie: Angola

Na misie ma to začalo ťahať ešte na strednej. Po dvoch rokoch túžba neprestávala, tak som o tom začal rozmýšľať  stále viac a uvedomoval som si, že si ma Boh na to akoby od malička pripravoval – chodil som na skauting, mal som vlastnú skupinku ako animátor a teraz aj v spoločenstve. Verím, že moja prítomnosť prinesie ovocie na mieste misijného pôsobenia aj do môjho života. Ďakujem saleziánom za super prípravu a dôveru.

 

ZuzkaZuzana Riecka, Žilina
Misijné pôsobenie: Azerbajdžan

Odchod na ročné saleziánske misie sa blíži čoraz viac a ja si s ubúdajúcim počtom dní čoraz väčšmi uvedomujem zodpovednosť tejto evanjelizačnej služby. Okrem niekoľkých obáv (žeby cestovná horúčka?) sa veľmi teším na kňazov, o ktorých som už tak veľa počula, no predovšetkým na deti a mladých, s ktorými tam budeme. Pevne verím a modlím sa, že Boh si nás použije tým najlepším spôsobom.

 

Karol a MáriaMária a Karol Vlasákovci, Bratislava
Misijné pôsobenie: Keňa

O misiách sme sa spolu prvýkrát bavili, keď sme mali každý asi 13 rokov. Obaja vieme, že sme od Boha v rodine a priateľoch dostali zadarmo viac ako by sme mohli snívať, a tak sme vždy cítili túžbu podeliť sa o to všetko niekde konkrétne v našich životoch. Obaja sme túžili ísť, ale netušili sme, že Boh si pre nás chystá takýto špás – že nás na ňu raz pošle ako manželov. Samozrejme, o to lepšie.

A tak sme približne mesiac po svadbe odleteli na ročnú misiu do centra Langata pre chlapcov z ulice v Keni. Veríme a dúfame, že po návrate nás čaká ďalšia “misia” tu na Slovensku, v našej budúcej rodine, a tá je isto niekedy oveľa ťažšia. A tak s vďakou prijímame od Boha dar, prvý rok manželstva prežiť tak úplne v službe Jemu, v učení darovať sa jeden druhému a byť odkázaní samy na seba aj v iných podmienkach a posúvaní Lásky ďalej, ktorú sme my dostali darom.

 

 
LuciaLucia Čupeľová, Bardejov
Misijné pôsobenie: Sibír
 
V mojom srdci bola vždy veľká túžba ísť na misiu. Ako animátorka u saleziánov som mala možnosť niekoľko rokov pôsobiť medzi Rómami v rómskych osadách v Bardejove – Poštárka, či v Rakúsach. Dnes môžem povedať, že to boli pre mňa najkrajšie animátorské roky. Momenty stretávania sa s jednoduchosťou a úprimnosťou detí a ich rodičov, s ich prijatím a chudobou, ktorí mne dali snáď viac, ako som ja dokázala dať im. Obohatená touto ich chudobou a sprevádzaním od saleziánov odchádzam na Sibír. Verím, že s Božou pomocou a milosťou a s pomocou príhovoru Panny Márie a dona Bosca dokážem byť stromom, ktorý prinesie ovocie.
 
K

Paľo a Mária Jarkovskí, Poprad
Misijné pôsobenie: Sibír

Sme manželia 36 rokov, máme tri dospelé detí a jednu vnučku. Saleziánmi spolupracovníkmi sme 22 rokov. Prišla výzva o pomoc od bratov saleziánov na misiách v Jakutsku. Rozhodnutie nebolo ľahké, no pochopili sme to ako Božiu ponuku.