Pridaj sa k nám

Mnoho detí a mladých žije na ulici. Nemajú domov, možnosť chodiť do školy, nepoznajú pocit bezpečia. Sú chudobní, lebo nemajú nikoho, kto by im venoval svoj láskavý pohľad, svoju pozornosť. Máš v srdci túžbu darovať sa v službe chudobným? Nevieš ako na to? Ak si pripravený vyjsť zo svojho sveta, spoznať novú kultúru a obetovať rok života mladým v núdzi, máme riešenie. Saleziánske misijné DOBROvoľníctvo ťa pozýva k mladým ľuďom, ktorí nepotrebujú nič viac ako tvoj čas, záujem a tvoju radosť. Vydaj sa s nami na DOBROdružnú cestu, na ktorej dostaneš viac ako daruješ.

„Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to, že nám pomohli lepšie milovať Boha.“ Matka Tereza

Ak spĺňaš nižšie uvedené podmienky, môžeš sa prihlásiť do 10-mesačnej prípravy TU.

Tešíme sa na Teba!


AKÉ PODMIENKY JE POTREBNÉ SPĹŇAŤ?

  • vek 20 – 30 rokov, môže byť výnimka
  • dobré zdravie a fyzická kondícia
  • angažovaný kresťanský život
  • zmysel pre živote v spoločenstve, pozitívny prístup vo vzťahoch
  • absolvovanie ročnej prípravy (10 stretnutí) a ochota pracovať na sebe
  • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (anglický, španielský, portugalský, ruský…)
  • skúsenosť výchovnej práce s deťmi a mládežou – najlepšie v saleziánskom prostredí
  • odhodlanie darovať aspoň jeden rok v službe dobrovoľníka
  • spolupodieľanie sa na finančných nákladoch dobrovoľníckej služby (víkendové stretnutia, letenka, očkovanie)